Vad är Pileseptin?

Pileseptin är en ny behandling mot hemorrojder som fungerar effektivt genom att bland annat minska svullnaden och hålla det rent från både bakterier, virus och annan smuts som kan fastna och irritera i det drabbade området. Pileseptin minskar även storleken på hemorrojderna samt hjälper mot smärta, irritation och klåda.

Pileseptin är en receptfri behandling som är helt fri från kortison och lidokain, som är kända biverkningsbovar, och inte heller natriumoleat som avråds för gravida. Pileseptin består av naturliga ingredienser och extrakt och riktar sig på att behandla grundorsaken och påskynda läkning.

Pileseptin finns som gel och även som spray, vilket ger ett nytt appliceringsalternativ till salva och stolpiller och gör det möjligt att anpassa behandlingen utifrån var hemorrojderna är lokaliserade. 

Pileseptins främsta effekter

 • Anti-inflammatorisk (mot inflammation)

 • Anti-oedemisk (mot svullnad)

 • Antiseptisk (mot infekterande organismer)

 • Tillför långvarande fuktighet till området vilket i sin tur leder till att analkuddarna minskar

 • Orsakar inte irritation

 • Inga kända biverkningar

Hur ska Pileseptin användas?

För utvärtes hemorrojder: Pileseptin Spray

Sprayen appliceras över hemorrojderna 3–4 gånger per dag, ungefär 1–2 ml per gång efter noggrann rengöring. 30 ml ska räcka till 5 dagar. Minimal rekommenderad behandlingslängd är 2-3 veckor eller tills läkning.

För mer detaljerad bruksanvisning läs Pileseptin Spray bipacksedeln noggrant.

För invärtes hemorrojder: Pileseptin Gel

Gelen appliceras i analöppningen varsamt 3-4 gånger per dag. En förpackning ska räcka till ca 5 dagar.

För mer detaljerad bruksanvisning läs Pileseptin Gel bipacksedeln noggrant.

Fördelar med Pileseptin

 • Pileseptin är antiseptisk, vilket betyder att den verkar mot förökning av bakterier

 • Pileseptin påskyndar läkningen effektivt genom att minska inflammation

 • Pileseptin har även en lokalt återfuktande effekt upp till 6–8 timmar efter applikation

 • Pileseptin minskar svullnaden genom att mekaniskt dra ut vätskan som finns i hemorrojderna och därigenom också minska storleken på hemorrojderna, ett fenomen som även kallas ”liquid-outflow

 • Pileseptin gör så att andra symptom så som smärta, irritation, klåda och brännande känsla kommer att minska

Var kan man köpa Pileseptin i Sverige?

Apotek365.se

Meds.se